Asistivna oprema

SuperTalker komunikator


SuperTalker je progresivni komunikator koji se prilagođava uzrastu i potrebama korisnika. Nudi mogućnost snimanja i reproduciranja 64 različite poruke u maksimalnom trajanju od 16 minuta. Poruke je moguće snimati na 8 različitih razina, a na zaslonu uređaja moguće je izmjenjivati rešetke od 1, 2, 4 ili 8 polja, ovisno o stepenu korištenja komunikatora na kojem se korisnik nalazi.

Uređajem je jednostavno rukovati, lagan je za prenošenje, a njegov jasan zvuk ugodno će vas iznenaditi. Super Talker radi sa 4 baterije veličine AA, a ukupna težina uređaja s baterijama je 907g.

Zaslon uređaja moguće je podijeliti na polja, i to pomoću gotovih rešetki s po jednim, dva, četiri ili osam polja. Ovisno o njihovom broju, tako polja mogu biti veličine od 4,5 do 19,8 cm. Otvorite li poklopac na poleđini uređaja, naći ćete posebno mjesto za spremanje rešetki.

                                                                            

Memorija uređaja omogućava vam spremanje do 64 različite poruke. Moguće ih je spremati na osam razina, na svakoj razini od jedne do osam poruka. Ukupno trajanje spremljenog materijala je do 16 minuta. Snimljene poruke moći ćete reproducirati pritiskom na odgovarajuća polja. Uređaj reproducira čist i jasan zvuk. Jačinu zvuka, naravno, možete prilagoditi prema svojim potrebama.