Asistivna oprema

Grid 3 komunikacijski softver


Grid 3 je komunikacijski softver koji ljudima s teškoćama pomaže komunicirati, kontrolisati okolinu i upotrebljavati računar. Podržan je na Windows platformi, lagan je za instalaciju i korištenje. 

Može se koristiti na više načina:

  • upravljanje pogledom (eye gaze)
  • upravljanje pomoću dodira i pokazivanja (touch and pointing)
  • upravljanje pomoću sklopki (switch technology)