Logopedija

SOUNDSORY


SOUNDSORY je specifično dizajniran sistem koji koristi multi-senzorni pristup koji kombinuje zvuk i pokret kako bi simultano stimulisao auditivni i vestibularni sistem. Ovakva integrativna metoda stimulacije pruža jedinstven pristup senzornoj obradi, emocionalnoj regulaciji i razvoju kognitivnih vještina.

Na bilo kom uzrastu mozak je podložan promjenama i sposoban je da stvara nove konekcije kroz specifične ponavljajuće stimulanse. SOUNDSORY program je dizajniran tako da zadrži pažnju mozga i da omogući intenzivnu multisenzornu stimulaciju. Ovakav program pomaže mozgu da se reorganizuje tako što će formirati nove konekcije.

Disanje, govor, kretanje, čitanje, spavanje, kao i mnoge druge funkcije su podređene ritmu. Reakcija na ritam nam djeluje kao jednostavno ponašanje, a zapravo on je povezan sa mnogim važnim funkcijama mozga uključujući i uklopljenost u vrijeme koji ima važnu ulogu u efikasnoj koordinaciji mentalnih i fizičkih aktivnosti.SOUNDSORY pomaže kod:
  • Pažnje i fokusa
  • Čitanja i pisanja
  • Sposobnosti praćenja uputstva
  • Percepcije i navigacije u porstoru...

Disanje, govor, kretanje, čitanje, spavanje, kao i mnoge druge funkcije su podređene ritmu. Reakcija na ritam nam djeluje kao jednostavno ponašanje, a zapravo ona je povezan sa mnogim važnim funkcijama mozga uključujući i uklopljenost u vrijeme koje ima važnu ulogu u efikasnoj koordinaciji mentalnih i fizičkih aktivnosti.
SOUNDSORY koristi dvije različite vrste obrade zvuka da bi na što bolji način stimulisao mozak.

Program obuhvata i seriju od 50 specifično dizajniranih vježbi koje utiču na ojačavanje neuronskih mreža u mozgu i na povećanje njihove efikasnosti.
Za više informacija kontaktirajte nas:
Tel: 032/655-855
E-mail: ascom@ascom.ba
Web: www.asistivnatehnologija.b