Novosti

DIGITALNI LOGOPEDSKI SET


U prodaji je najnoviji model Digitalni logopedski set - II. Ima mogućnost Wi-Fi povezivanja s tabletom, mobitelom ili kompjuterom. Vrlo je praktičan za korištenje u kombinaciji sa tabletom na kojem potezom ili dodirom prsta možete ”obojiti” ili promijeniti zvuk. Tablet služi kao daljinski upravljač ali novi DLS može raditi i na klasičan način preko kontrole na samom uređaju.

Logopedski set Behringer se koristi u savremenoj logopedskoj rehabilitaciji slušanja i govora. 

✅ Uređaj se sastoji od tri zasebna aparata koji su na odgovarajući način povezani u jedan jedinstveni sklop.

✅ U aparat je ugrađen licencni software firme Tara Centar doo Zagreb, sa filterskim krivuljama, autorsko djelo prof. Mladena Heđevera.

✅ Terapija pomoću Behringera se zasniva na novim naučnim i stručnim načelima:

A) Diskontinuiranim perceptivnim optimalama,

B) Akustičkoj obradi govornog signala na četiri razine:

• eliminaciji dijela govornog spektra u kojem je prisutna greška,

• isticanju dijela spektra koji nedostaje u govoru ili slušanju,

• linearnom propuštanju dijelova spektra koji se nalaze izvan područja korekcije,

• dodavanju delay–efekta uz bilo koju kombinaciju.

C) Polisenzoričkoj stimulaciji:

• auditivnoj,

• vizualnoj i

• vibrotaktilnoj.

Uređaj služi za:

• Korektivno rehabilitativni tretman mucanja i dizartrija. To se postiže kombinacijom delay-a i filtriranja;

• Korekciju dislalija (sigmatizam• rotacizam• lambdacizam• tetizam• deltacizam i tetacizam• kapacizam i gamacizam• etacizam);

• Pomoć kod osoba sa oštećenjem sluha (vježbe slušanja i govora);

• Tretman afazija i disfazija.

✅✅✅ Svim kupcima ovog uređaja osiguravamo i obuku za korištenje navedenog seta od strane ovlaštenog instruktora.Za više informacija javite nam se na info@asistivnatehnologija.ba ili nas kontaktirajte na broj  032/ 655-855, naš tim vam stoji na raspolaganju.https://www.asistivnatehnologija.ba/sections/146-Senzorne-sobe

https://www.ascom.ba/contents/49