Asistivna oprema

TOMATIS


TOMATIS 

U obradi informacija, uho igra osnovnu ulogu jer je glavni ulaz u naš mozak.

Prije šezdeset godina francuski doktor Alfred Tomatis razvio je edukativni program koji ima za cilj stimulaciju mozga kroz slušni sistem kako bi se obnovilo slušanje. Tretirajući muziku i glas na vrlo poseban način, Tomatis® metoda pomaže djeci i odraslima da poboljšaju kvalitet slušanja.Naučni radovi su demonstrirali efikasnost Tomatis metode na različitim poljima, a odnose se na rezultate i poboljšanja u tretmanu osoba sa poteškoćama kao što su:

  • Razvojna disleksija
  • Poremećaji iz spektra autizma
  • Aspergerov sindrom
  • Mucanje
  • Anksioznost
  • Depresija
  • Poremećaj pažnje 
  • Poteškoće u učenju


Tomatis metoda ima dokazane benefite kod osoba sa epilepsijom, gdje povoljno utiče na motorne i kognitivne sposobnosti. 


Za više informacija javite nam se na info@asistivnatehnologija.ba ili nas kontaktirajte na broj 032/ 655-855, naš tim vam stoji na raspolaganju.