Novosti

Velika slova od brusnog papira


Slova od brusnog papira su idealan način za upoznavanje djeteta sa slovima (vizualno i taktilno). Slova imaju početnu tačku i strelice koje pokazuju kako ispravno pisati slova.