Novosti

Brojke od brusnog papira


Brojke od brusnog papira su idealan način za upoznavanje djeteta s brojevima (vizuelno i taktilno). Brojke imaju startnu tačku i liniju ispod da dijete zna pravilno okrenuti broj.